icon2

Dret Civil

A N-B ADVOCATS t’oferim un assessorament professional jurídic integral i continuat en qüestions referents a la normativa civil i al dret privat:

  • Dret d’obligacions i contractes
  • Assistència lletrada en tot tipus de procediments civils davant Jutjats i Tribunals
  • Reclamació d’impagats
  • Danys. Responsabilitat civil (accidents de circulació)
  • Arrendaments urbans i rústics
  • Desnonaments i Reclamacions de quantitat
  • Herències i successions
  • Família, matrimoni i menors
  • Compravendes
  • Reclamació per vicis de la construcció