icon1

Dret Laboral

La situació actual ha convertit el dret laboral com un dels més necessaris per a la regulació de les polítiques laborals. A N-B ADVOCATS t’oferim un servei d’assistència en matèria de Dret Laboral, tant a empresaris com a treballadors, adaptant-nos a les necessitats i ritmes de cada cas en concret per tal d’oferir la millor resposta en les qüestions que se’ns plantegen. Aquests són els nostres serveis:

  • Assessorament laboral a les empreses i als seus treballadors.
  • Inscripció d’empreses i treballadors en el règim general de la Seguretat Social i règims especials.
  • Assessorament, estudi, confecció i legalització de tot tipus de contractes de treball, amb especial atenció a les bonificacions i subvencions.
  • Càlcul i confecció de rebuts de salaris i TC/1, TC/2.
  • Càlcul i confecció de liquidacions trimestrals d’IRPF, resum anual i expedició de certificats de renda dels treballadors.
  • Assessorament i defensa en matèria de sancions, vagues i acomiadaments.
  • Negociació i participació en convenis i conflictes col·lectius.
  • Assistència professionalitzada davant la inspecció de treball, CMAC i Jutjat social.
  • Assessorament i tramitació d’expedients de regulació d’ocupació (reducció de plantilla, d’horari, suspensió de contractes, etc.)
  • Tramitació de prestacions de desocupació, jubilació, viduïtat-orfandat, invalidesa, etc.