icon3

Dret Mercantil

N-B ADVOCATS disposa d’un equip especializat en la contractació internacional i tecnològica mercantil, pactes de socis, constitució de societats en 24 hores, fusions, adquisicions, disolucions i liquidació d’empreses i tot tipus d’operacions d’inversió i societàries. Hi trobaràs els següents serveis:

  • Contractes mercantils
  • Redacció d’Actes i Acords de Juntes i Consells
  • Constitució de Societats
  • Servei Urgent de constitució de Societats 24 hores
  • Modificacions Estatutàries
  • Fusió, Escissió de Societats
  • Dissolució i Liquidació
  • Assessorament en compravenda d’empreses i participacions accionarials