DRET BANCARI

 • Nul·litat de clàusules de venciment anticipat.
 • Reclamació IRPH.
 • Reclamacions de despeses hipotecàries. Despeses bancàries abusives.
 • Hipoteques multidivisa, nul·litat de l’opció multidivisa.
 • Targetes revolving i nul·litat dels interessos usurers.
 • Cobertura de tipus d’interès o swaps.
 • Hipoteca inversa.
 • Indemnitzacions per responsabilitat civil en la gestió de fons d’inversió.
 • Dret hipotecari i habitatge:
  • Paralització de subhastes i defensa d’execucions hipotecàries.
  • Oposició a llançaments o desnonaments.
  • Negociació de refinançament de deute.
  • Dació en pagament de la finca hipotecada.

Necessites assessorament legal?

Sol·licita cita sense compromís
DRET PENAL
Judicis penals, jurats populars, querelles, denúncies, assistència al detingut, alcoholèmies…
DRET CIVIL-PROCESSAL
Procediments judicials, contractes, herències, impagaments, reclamació per danys d’accidents…
DRET MERCANTIL
Dret societari, constitució de societats en 24 hores, Due Diligence, dissolució i liquidació de societats, dret concursal...
DRET LABORAL
Assessorament laboral i defensa jurídica, reestructuracions empresarials, negociació col·lectiva.
DRET DE FAMÍLIA
Divorcis, cessament de parelles de fet, dissolució de règim econòmic en comú, execució de sentències i incompliment de convenis.

Lley de la Segona Oportunitat

CONCURS PERSONA FÍSICA

DRET TRIBUTARI

FIRMA COL·LABORADORA​

Reclamacions hipotecàries IRPH

CONTACTA AMB NOSALTRES