DRET PENAL

DRET PENAL

 • Delictes penal-econòmic: apropiació indeguda, estafa, falsedats, delictes societaris, blanqueig de capitals, insolvència punible, falsificacions.
 • Delictes contra la persona.
 • Delictes contra la seguretat del trànsit: alcoholèmies, excés de velocitat, desobediència a l’autoritat, conducció temerària.
 • Delictes contra la propietat industrial i intel·lectual.
 • Violència de gènere.
 • Delicte contra els drets i els deures familiars: abandonament de família, impagament de pensions, sostracció de menors.
 • Negligències professionals.
 • Processal penal:
  • Acusació penal: denúncies i querelles, acusació particular, acusació popular.
  • Defensa de l’investigat.
  • Judicis ràpids. Procediment Abreujat. Procediment sumari.
  • Delictes lleus. Faltes.
  • Recursos d’apel·lació i cassació.
  • Executòries, execucions.
  • Tribunal del Jurat.
  • Menors.

Necessites assessorament legal?

Sol·licita cita sense compromís
DRET BANCARI
Defensa integral davant de males pràctiques financeres i especialització en la defensa d’afectats per productes bancaris tòxics
DRET CIVIL-PROCESSAL
Procediments judicials, contractes, herències, impagaments, reclamació per danys d’accidents…
DRET MERCANTIL
Dret societari, constitució de societats en 24 hores, Due Diligence, dissolució i liquidació de societats, dret concursal...
DRET LABORAL
Assessorament laboral i defensa jurídica, reestructuracions empresarials, negociació col·lectiva.
DRET DE FAMÍLIA
Divorcis, cessament de parelles de fet, dissolució de règim econòmic en comú, execució de sentències i incompliment de convenis.

Lley de la Segona Oportunitat

CONCURS PERSONA FÍSICA

DRET TRIBUTARI

FIRMA COL·LABORADORA​

Reclamacions hipotecàries IRPH

CONTACTA AMB NOSALTRES