dret civil procesal

DRET CIVIL-PROCESSAL

  • Dret d’obligacions i contractes.
  • Defensa lletrada en tot tipus de procediments civils a jutjats i tribunals, així com els recursos pertinents.
  • Mediació.
  • Herències i successions. Planificació dels aspectes jurídics i fiscals de la successió i donacions. Pactes successoris.
  • Reclamació de quantitats i d’impagaments.
  • Danys. Responsabilitat civil (accidents de circulació).
  • Arrendaments urbans i rústics.
  • Desnonaments, precaris.
  • Reclamació per vicis de la construcció.

Necessites assessorament legal?

Sol·licita cita sense compromís
DRET PENAL
Judicis penals, jurats populars, querelles, denúncies, assistència al detingut, alcoholèmies…
DRET BANCARI
Defensa integral davant de males pràctiques financeres i especialització en la defensa d’afectats per productes bancaris tòxics
DRET MERCANTIL
Dret societari, constitució de societats en 24 hores, Due Diligence, dissolució i liquidació de societats, dret concursal...
DRET LABORAL
Assessorament laboral i defensa jurídica, reestructuracions empresarials, negociació col·lectiva.
DRET DE FAMÍLIA
Divorcis, cessament de parelles de fet, dissolució de règim econòmic en comú, execució de sentències i incompliment de convenis.

Lley de la Segona Oportunitat

CONCURS PERSONA FÍSICA

DRET TRIBUTARI

FIRMA COL·LABORADORA​

Reclamacions hipotecàries IRPH

CONTACTA AMB NOSALTRES