Política de privacitat

De conformitat amb el que estableix l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal i el seu Reglament de desenvolupament aprovat per RD 1720/2007, de 21 de desembre, s’informa que per mitjà d’aquest lloc web es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment dels serveis oferts per NUÑEZ BASCUÑANA ADVOCATS, SLP.

Aquestes dades són incloses en els nostres fitxers que es troben degudament inscrits en el Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

Completar les seves dades personals mitjançant l’ús del formulari contingut a la pàgina web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades, així com el va enviar de comunicacions via electrònica amb informació relacionada.

Aquesta informació serà emmagatzemada i gestionada amb la seva deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat establertes en la legislació aplicable per impedir l’accés o ús indegut de les seves dades, la seva manipulació, deterioració o pèrdua.

A qualsevol moment vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació amb aquestes dades, dirigint la seva sol·licitud a l’adreça de correu electrònic administracion@nb-abogados.es