DRET LABORAL

DRET LABORAL

 • Assessorament laboral i defensa jurídica.
 • Contractació i extinció de relacions laborals.
 • Compliance i normativa interna.
 • Inscripció d’empreses i treballadors en el règim general de la Seguretat Social i règims especials.
 • Assessorament, estudi, confecció i legalització de tot tota mena de contractes laborals, amb especial atenció a les bonificacions i subvencions.
 • Processos de reestructuració i reducció de plantilla, tant en l’activitat ordinària com en situació de concurs de creditors.
 • Assessorament i defensa en matèria de sancions, vagues i acomiadaments.
 • Negociació i participació en convenis i conflictes col·lectius.
 • Assistència professionalitzada davant la inspecció de treball, CMAC i Jutjat social.
 • Arbitratges laborals.
 • Assessorament i tramitació d’expedients de regulació d’ocupació (reducció de plantilla, d’horari, suspensió de contractes, etc.).
 • Tramitació de prestacions de desocupació, jubilació, viduïtat-orfandat, invalidesa, etc.

Necessites assessorament legal?

Sol·licita cita sense compromís
DRET PENAL
Judicis penals, jurats populars, querelles, denúncies, assistència al detingut, alcoholèmies…
DRET BANCARI
Defensa integral davant de males pràctiques financeres i especialització en la defensa d’afectats per productes bancaris tòxics
DRET MERCANTIL
Dret societari, constitució de societats en 24 hores, Due Diligence, dissolució i liquidació de societats, dret concursal...
DRET CIVIL-PROCESSAL
Procediments judicials, contractes, herències, impagaments, reclamació per danys d’accidents…
DRET DE FAMÍLIA
Divorcis, cessament de parelles de fet, dissolució de règim econòmic en comú, execució de sentències i incompliment de convenis.

Lley de la Segona Oportunitat

CONCURS PERSONA FÍSICA

DRET TRIBUTARI

FIRMA COL·LABORADORA​

Reclamacions hipotecàries IRPH

CONTACTA AMB NOSALTRES