DRET MATRIMONIAL i divorcis

DRET DE FAMÍLIA

 • Divorci i separació judicial, nul·litat del matrimoni.
 • Modificació de mesures de divorci.
 • Extinció de parella estable, efectes.
 • Liquidació de règims econòmics matrimonials i divisió de patrimonis.
 • Acords prematrimonials, capitulacions matrimonials i pactes en previsió de ruptura.
 • Procediments de jurisdicció voluntària.
 • Llei de l’infant; adopcions, filiació, emancipació i pròrroga i rehabilitació de la potestat.
 • Incapacitacions d’adults i de menors.
 • Reclamació de filiació, impugnació d’empadronament; alteració de l’ordre de cognoms i rectificació d’errors davant el Registre Civil.
 • Segrest internacional, transferència i/o detenció il·legal de fills menors d’edat.
 • Estudi de la jurisdicció internacional i de la legislació aplicable.
 • Reconeixement i execució de sentències dictades per tribunals estrangers.
 • Execució de sentències per incompliment; impagament de pensions alimentàries, incompliment règim de visites, impagament de pensió per raó de treball o prestació compensatòria.

Necessites assessorament legal?

Sol·licita cita sense compromís
DRET PENAL
Judicis penals, jurats populars, querelles, denúncies, assistència al detingut, alcoholèmies…
DRET CIVIL-PROCESSAL
Procediments judicials, contractes, herències, impagaments, reclamació per danys d’accidents…
DRET MERCANTIL
Dret societari, constitució de societats en 24 hores, Due Diligence, dissolució i liquidació de societats, dret concursal...
DRET LABORAL
Assessorament laboral i defensa jurídica, reestructuracions empresarials, negociació col·lectiva.
DRET BANCARI
Defensa integral davant de males pràctiques financeres i especialització en la defensa d’afectats per productes bancaris tòxics

Lley de la Segona Oportunitat

CONCURS PERSONA FÍSICA

DRET TRIBUTARI

FIRMA COL·LABORADORA​

Reclamacions hipotecàries IRPH

CONTACTA AMB NOSALTRES