DRET MERCANTIL

DRET MERCANTIL

 • Constitució de tota mena de societats mercantils, modificacions estructurals (augments de capital, modificacions estatutàries, canvis òrgans administració…).
 • Redacció d’estatuts personalitzats als interessos dels socis.
 • Actes i acords de juntes i consells d’administració.
 • Servei urgent de constitució de societats en 24 hores.
 • Pactes parasocials.
 • Assessorament.
 • Reestructuració empresarial. Procediments concursals. Administració concursal.
 • Dissolució i liquidació.
 • Assessorament en compravenda d’empreses i participacions accionarials. Due Diligence.
 • Contractes mercantils.
 • Propietat industrial i intel·lectual, marques i registres d’utilitat.
 • Defensa de la competència. Competència deslleial.

Necessites assessorament legal?

Sol·licita cita sense compromís
DRET PENAL
Judicis penals, jurats populars, querelles, denúncies, assistència al detingut, alcoholèmies…
DRET CIVIL-PROCESSAL
Procediments judicials, contractes, herències, impagaments, reclamació per danys d’accidents…
DRET BANCARI
Defensa integral davant de males pràctiques financeres i especialització en la defensa d’afectats per productes bancaris tòxics
DRET LABORAL
Assessorament laboral i defensa jurídica, reestructuracions empresarials, negociació col·lectiva.
DRET DE FAMÍLIA
Divorcis, cessament de parelles de fet, dissolució de règim econòmic en comú, execució de sentències i incompliment de convenis.

Lley de la Segona Oportunitat

CONCURS PERSONA FÍSICA

DRET TRIBUTARI

FIRMA COL·LABORADORA​

Reclamacions hipotecàries IRPH

CONTACTA AMB NOSALTRES